เกี่ยวกับเรา
             สีสันและจังหวะแห่งความต่าง ศิลปวัฒนธรรมกับโลกสมัยใหม่ ความหลากหลายของผู้คนต่างวัฒนธรรมศาสนา ทั้งหมดผสานต่อรวมกันเป็นภาพใหญ่ เป็นภาพเมืองที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ที่นี่คือ....  “เชียงใหม่”
             เอลาน่า เชียงใหม่ โรงแรม 4 ดาว พาคุณมาสัมผัสโลกที่แช่มช้าแบบคนเหนือยุคก่อน ในพื้นที่ๆ อบอวลด้วยเรื่องราวในอดีต แต่ก็โอบล้อมไปด้วยความทันสมัยของเมือง ที่ๆ มีความในความต่าง ที่ๆ ขอบเขตเวลา และเข็มนาฬิกาไม่มีความหมาย

ห้องพัก